Koan Przyjaciel

Kiedy
Twój przyjaciel
ostrzega
mnie przed tobą,
to
czyim
jest przyjacielem?

© Magda Brzezińska