Mariusz Cyzio

Akredytowany Coach w Izbie Coachingu. International Coach ICC. Konsultant rozwoju organizacyjnego FCODC. Pedagog pracy. Mediator. Trener, mentor, doradca biznesu. Doświadczony menedżer. Innowator.

Prowadzę szkolenia, treningi, warsztaty, sesje business i executive coachingu, team coachingu i mentoringu dla zarządów, kadry menedżerskiej, ekspertów, specjalistów, doradców, liderów zespołów projektowych. Pracuję dla instytucji i firm, które szukają nowych rozwiązań w obszarach przywództwa, zarządzania, kierowania, przedsiębiorczości, innowacyjności, planowania operacyjnego, procesów decyzyjnych, efektywności, komunikacji i konfliktu. Stosuję metody, techniki i narzędzia poparte wiedzą i doświadczeniem. Wspieram klientów w zmianie i ich dążeniu do realizacji celów. Zapraszam do korzystania z potencjału i talentów, angażowania umiejętności w nowych środowiskach pracy, rozwijania kompetencji. Relacje biznesowe buduję na zaufaniu, wartościach, otwartości i szacunku. Dbam o jakość, standardy i etykę.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą na kierowniczych stanowiskach w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach (transport, przemysł lekki, finanse i bankowość, IT, HoReCa, rekreacja, kultura i sztuka). W zawodzie coacha pracuję od 2008 roku. Współpracuję z Izbą Coachingu i Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prowadzę autorski projekt Biblioteka Coacha i Biblioteka Mentora. Promuję w środowiskach naukowych i biznesowych coachingowe i mentoringowe metody zarządzania. Zachęcam do pracy wypełnionej sensem i wykonywanej z pasją.

Piszę i publikuję w internecie. Prywatnie maluję obrazy, interesuję się fotografią i filmem, a dzięki książkom podróżuję w czasie i przestrzeni. Gram w gry planszowe, chodzę z kijkami, jeżdżę na rowerze.

Motto: Znam trzy typy ludzi: ci, którzy żyją na wprost morza; ci, którzy wypuszczają się w morze; i ci, którzy umieją wrócić z morza żywi.