Moja wizja to dążenie do bycia „Pielgrzymem Światła”, czyli niesienia światła wszędzie tam, gdzie panuje ciemność.
Moja misja to tworzenie i wdrażanie efektywnych i wartościowych rozwiązań służących rozwojowi człowieka i organizacji, w których pracuje.
Moje wartości to wiara, w sens podejmowanych działań; nadzieja, że wszystko jest możliwe i miłość, do człowieka, który zdolny jest czynić dobro.

Ω Moje zainteresowania i aktywność:
Zawodowa: coaching organizacji, business coaching, career coaching, mentoring, systemowy rozwój organizacji, dialog strategiczny, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie różnorodnością, innowacyjność, unikalność, przewaga konkurencyjna, budowanie relacji opartych na wiedzy i wartościach, rozwój osobisty poprzez działanie.
Prywatna: coaching, mentoring, prakseologia, filozofia.

Ω Wspieram, doradzam, pracuję z:
Prezesami zarządów, członkami rad nadzorczych, kadrą zarządzającą, menedżerami, sukcesorami, ekspertami, specjalistami, liderami, kierownikami zespołów oraz z klientami indywidualnymi rozwijającymi kompetencje przywódcze, zarządcze, menedżerskie, społeczne (osobiste, zawodowe).

Ω Kontakt:
» Napisz wiadomość tutaj
» Zadzwoń +48 733 550 503
» Zapraszam do kontaktu przez e-mail (napisz wiadomość) – z uwagi na charakter pracy nie zawsze mogę odebrać telefon.

Ω Aktywność osobista i zawodowa (społeczności):
» Facebook
» Linkedin
» Google+
» Twitter
» Instagram
» Notegraphy
» Izba Coachingu
» Biblioteka Coacha
» Biblioteka Mentora

Ω Rozwój osobisty i zawodowy:
» Warsztaty rozwojowe dla coachów, Neuroedukacja, Lublin, 2016
» Intensywny Kurs Mediacji (NVC), A.Mills, N.Bailey, Falenica (2014)
» Wprowadzenie do Porozumienia bez przemocy (NVC), A.Mills, Warszawa 2013
» Terapia rodzin – ustawienia systemowe B.Hellingera, IPiRO, Warszawa (2012-2013)
» Pożytki z archetypów, Izba Coachingu, Warszawa (2013)
» TaKeTiNa. Potęga rytmu, R.Flatischler, Warszawa (2011)
» Life coaching: Relacje w równowadze, EM.Zurhorst, W.Zurhorst, Warszawa (2010)
» Open Your Mind, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (2010)
» Na dobry początek: energia coacha, R.Bolstad, Warszawa (2010)
» Wprowadzenie do coachingu prowokatywnego, F.Farrelly, Warszawa (2010)
» Sztuka przyjmowania, C.Sisson, Warszawa (2010)
» First Certificate in Organizational Development Consulting, Advisio, Kraków (2010)
» Coach ICC, KefAnn. Psychoedukacja, Warszawa (2010)
» Podróż bohatera, R.Dilts, S.Gilligan, ALK, Warszawa (2010)
» Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału, ALK, Warszawa (2010)
» Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha, IPiRI, Warszawa (2008)
» Negocjacje handlowe, Ove Arup & Partners International Ltd. (2007)
» Kurs specjalistyczny, Brunswick Europe, Warszawa (2002)
» Kurs menedżerski, Ebonite International, Warszawa (2001)
» Kurs trenerski, Mindworx, Warszawa (2000)
» Coaching menedżerski, Bundesverband Bowling, Mannheim (1999)
» Reklama konsumencka, Benta, Warszawa (1992)

Ω Publikacje:
Podejście systemowe we wdrożeniach projektów rozwojowych
Ramirez K., Cyzio M., w: Kwartalnik Wszechnicy UJ nr 6, Kraków 2011

Możliwości wykorzystania systemu Platforma e-Dialog przez partnerów rynku pracy
Barszcz I., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
Projekt realizowany przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Podstawy organizacji pracy w firmie z zastosowaniem systemu Platforma e-Dialog
Bystroński M., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
Projekt realizowany przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Zarządzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-Dialog
Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
Projekt realizowany przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Ω Odznaczenia:
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (2008)

Ω Czas wolny:
Malowanie (olej na płótnie), pisanie (małe formy prozatorskie – mikroopowiadania, eseje, szkice), literatura (Barnes, Bukowski, Hemingway, Kundera, Merton, Wharton, Vonnegut), kino (Allen, Burton, Forman, Polański, Scorsese, Scott, Wachowski), galerie i wystawy (Dali, Goya, Mucha, Picasso, Rodin, Witkiewicz, da Vinci), muzyka (Collins, Dire Straits, Jarre, Oldfield, ZZ Top, filmowa, klasyczna), fotografia, jazda na rowerze, piesze wędrówki górskie, podróże.